Jak powinien być napisany dobry podręcznik?

W każdym dobrym podręczniku tekst powinien być wyraźnie skorelowany z ilustracjami, które dla ucznia są źródłem informacji równie ważnym, jak tekst. Dlatego też ilustracje nie powinny być postrzegane jako ozdoba niniejszego wydania.

Jak podręcznik powinien służyć uczniowi?

Podręcznik nie tylko zachęca uczniów do samodzielnego rozwiązywania problemów, ale także stopniowo wprowadza go do samodzielnej nauki na skalę, która jest dla nich dostępna. Szczególne znaczenie mają ćwiczenia prowadzone w podręcznikach, które rozszerzają niezbędną edukację metodologiczną podczas nauki. Celem podręcznika jest przygotowanie do realnych, praktycznych przekształceń związanych z rzeczywistością. Chodzi o wykazanie korzystnych efektów uczenia się przez adekwatności materiału w odniesieniu do obowiązków, rozwijanie różnych przydatnych umiejętności i tworzenie impulsów do użytecznych działań.

Podręcznik jako narzędzie do samodzielnej nauki

Wypełnianie tej szczególnej funkcji oznacza, że korzystanie z podręcznika nie przeszkadza w dalszym naturalnym uczeniu się i samokształceniu, ale jest naturalną z tym powiązane. Ścieżka ta dotyczy przede wszystkim budzenia i kształtowania swoich zdolności poznawczych, specjalistycznych i artystycznych, zainteresowań i pozytywnej motywacji w procesie uczenia się. Postulaty te są częścią podręcznika, który:

  • pokazuje twórcze podejście do doboru treści,
  • wykształca umiejętność formowania zainteresowań,
  • pokazuje łączenie teorii z praktyką,
  • uczy opanowania metod samokształcenia.

Podsumowując, wszystkie cztery cechy pokazują, że nowoczesny podręcznik nie musi zawierać alternatywy – słowa lub obrazu. To prawda, że podręczniki są zdominowane przez warstwę werbalną, ale będzie on bezużyteczny, gdy zabraknie mu zbliżenia do rzeczywistości jak elementów wizualnych.

Jakie błędy możemy popełnić w pracy z podręcznikiem?

Każdy podręcznik musi być zatwierdzony do użytku. Lista takich podręczników publikowana jest corocznie przez ministerstwo zajmującego się edukacją. Wykorzystanie podręczników w rzeczywistym procesie dydaktycznym i instruktażowym nie może polegać na ich wdrażaniu, czyli na rozwiązywaniu wszystkich problemów i wykonywaniu ćwiczeń. Podręcznik jest jedynie narzędziem w rękach nauczyciela i ucznia, które służy do przedstawiania celów rzeczywistego programu nauczania. Wymaganie od uczniów, aby mogli od razu pracować z podręcznikiem, jest nieuzasadnione. Musimy poszukać metod, by ich tego nauczyć.

Zdjęcie utworzone przez pressfoto - pl.freepik.com
Read more →