Jakie rolę powinien odgrywać podręcznik w edukacji?

Wydawało się, że edukacja podstawowa, nowa technika dydaktyczna wykorzystująca program nauczania, symulatory, rozbudowany sprzęt specjalistyczny, komputery i nauczanie obrazów rozproszą prawdziwą funkcję edukacyjną w podręczniku szkolnym. Mimo to, to się nie wydarzyło, a TaniaKsiazka- podręczniki są dalej potrzebne.

Co to jest podręcznik?

Podręczniki są materiałami dydaktycznymi:

  • w uporządkowanej, jasnej i precyzyjnej formie;
  • z ilustracjami,
  • ze schematami poglądowymi,
  • z wyjaśnieniami i objaśnieniami.

Każdy podręcznik powinien ułatwić uczniom pracę w klasie, uwalniając ich od konieczności wykonywania mechanicznych informacji, streszczeń i rysunków. Pozwala to uczniom skutecznie powrócić do materiału, nad którym pracowali, a także przypomnieć sobie pytania, których nauczyli się w formie skróconej. Ma on także za zadanie umożliwić nauczycielom i uczniom na szybkie upewnienie się, że wszyscy prawidłowo zrozumieli treść lekcji. Podręcznik zapewnia zdobywanie nowej wiedzy poprzez książki i bezstronne czytanie ze znajomością nowych tekstów. Za pomocą podręcznika uczeń prowadzi samodzielną pracę przy syntezie przetworzonego materiału. Co ważne, pomimo różnorodności wymienionych funkcji, podręcznik nie jest nigdzie porównywany z nauczycielem i jest postrzegany jako ważny zasób związany ze zintegrowaną obsługą potrzeb nauczyciela i uczniów.

Jaką funkcję pełni podręcznik w edukacji?

Aby odpowiedzieć na tego typu pytanie, należy mieć świadomość zależności podręcznika od rzeczywistego systemu uczenia się. Były i są systemy uczenia się, w których podręczniki są w każdym razie podstawowym narzędziem dla nauczycieli i uczniów, i są też takie, w których są one niepotrzebne. Niemniej jednak kładziemy fundamenty nowego systemu odpowiadającego nowoczesnej koncepcji edukacji ogólnej. Do tej pory główny nacisk można było położyć na poszukiwanie form nowego modelu związanego z uczeniem się, istnieją techniki, narzędzia i organizacja procesu uczenia się, obecnie główny wysiłek skupia się na organizacji pracy ucznia, a także na racjonalnym doborze treści tej konkretnej pracy. W tym szczególnym, nowoczesnym systemie, rzeczywista funkcja i tożsamość podręczników wyraźnie się zmienia.

Czym powinien być podręcznik?

Podręcznik powinien być źródłem informacji, ale nie tylko opis punktów lub zdarzeń, ale także ich wyjaśnienie. Zadanie informacyjne polega na dostarczeniu uczniowi informacji w zakresie wymaganym przez program oraz na stymulowaniu procesu uczenia się i wyciąganiu wniosków z obserwacji i doświadczeń.

Biznes - pressfoto - pl.freepik.com